הרצליה | בית אופק

בניין משרדים ומסחר בעל 5 קומות בשטח של כ- 25,000 מ"ר.
ממוקם בדרום אזור התעשייה של הרצליה פיתוח.
לבניין יש שלוש קומות חניונים תת קרקעיות.
קומת קרקע מסחרית פעילה לצרכי דיירי הבניין.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
110 | 320 מ"ר
תיאור: 
קומת קרקע >> 110 מ"ר משרדים להשכרה. דמי ניהול – 20.50 ₪ למ"ר. קומה 1 >> 320 מ"ר משרדים להשכרה. דמי ניהול – 20.50 ₪ למ"ר.