שוהם | Hi-port

פרויקט Hi-port החדש בשוהם משתרע על כ-27,000 מ"ר.

מתחם הייטק, משרדים ושירותי מסחר.

 

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
203.8 | 209.9 | 333.4 | 197.5 | 176.7 | 205.6 | 198.5 | 127.4 | 128.2 | 569.8 | 407.9 | 167.4 | 340.63 | 1583 | 102.17 | 267 מ"ר
תיאור: 
קומת קרקע >> 203.8 מ"ר משרדים להשכרה. קומה 1 >> 209.9 מ"ר משרדים להשכרה. 333.4 מ"ר משרדים להשכרה. 197.5 מ"ר משרדים להשכרה. 176.7 מ"ר משרדים להשכרה. 205.6 מ"ר משרדים להשכרה. 198.5 מ"ר משרדים להשכרה. 127.4 מ"ר משרדים להשכרה. 128.2 מ"ר משרדים להשכרה. 569.8 מ"ר משרדים להשכרה. קומה 2 >> 407.9 מ"ר משרדים להשכרה. 167.4 מ"ר משרדים להשכרה. 340.63 מ"ר משרדים להשכרה. מחולקים ל-4 חדרים. קומה 3 >> 1583 מ"ר משרדים להשכרה. ניתן לחלוקה. 102.17 מ"ר משרדים להשכרה. 267 מ"ר משרדים להשכרה. מחולקים ל-3 חדרים.