פתח תקווה | בית פריזמה

בניין משרדים ברחוב אפעל 23, פתח תקווה.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
520 | 300 מ"ר
תיאור: 
קומה 1 >> כניסה א': 520 מ"ר משרדים להשכרה. כולל שירותים. דמי שכירות - 35 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 5 ש"ח למ"ר. כניסה ב': 300 מ"ר משרדים להשכרה. כולל שירותים. דמי שכירות - 35 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 5 ש"ח למ"ר.