רמת גן | היצירה 24

בניין משרדים ברחוב היצירה 24, רמת גן.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
316 מ"ר
תיאור: 
קומה 3 >> 316 מ"ר משרדים להשכרה. ניתן לחלוקה וכולל מטבחון. דמי ניהול - 13.50 ש"ח למ"ר.