תל אביב | ריב"ל 10

בניין משרדים ברחוב ריב"ל 10, תל אביב.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
70 מ"ר
תיאור: 
קומה 2 >> 70 מ"ר משרדים להשכרה.