תל אביב | ריב"ל 10

בניין משרדים ברחוב ריב"ל 10, תל אביב.