תל אביב | עמינדב

בניין משרדים ברחוב עמינדב 3, תל אביב.

שטח הבניין: 10,000

מספר קומות: 6