תל אביב | בית יואל

בניין משרדים בניהול מת"מ הממוקם ברחוב חומה ומגדל 16, תל אביב.