יבנה | מתחם יבנה

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
100-160 | 1000 מ"ר
תיאור: 
100-160 מ"ר- פנוי להשכרה- 2 יחידות משרדים או מעבדה. 1000 מ"ר- פינוי ב-1.3.18. אולם ריק, מתאים לאחסנה.