יבנה | הפרת 2

בניין משרדים ברחוב הפרת 2, יבנה.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
147 מ"ר
תיאור: 
קומה 2 >> 147 מ"ר משרדים להשכרה, במצב מעטפת. דמי שכירות - 43 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 5.5 ש"ח למ"ר.