שיווק נכסים וטיפול בשוכרים קיימים

חבילת השיווק כוללת שירותים רבים, בניהם; תמיכה בהשכרות שטחים פנויים או מתפנים, פרסום בעיתונות ובאינטרנט, דיווחים למתווכים חיצוניים, תיאום סיורים בנכס, הכנת תיק בניין, תשריט שטח, שלט חוצות, תיאורים ותמונות ועוד בהתאם הצורך.  
 
בנוסף, ועל מנת למצוא שוכרים ראויים, נת"מ ניהול נכסים מבצעת בדיקה יסודית של השוכרים הפוטנציאליים טרם חתימה של חוזה מחייב תוך דרישה של ערבויות ובטוחות מתאימות ולאחר מכן ניהולם וחידושם בהתאם לצורך.
 
הטיפול מול השוכרים מתבטא במענה לכל פניותיהם בין היתר, אך לא רק, בנושאים כגון; יצוגם מול הרשויות המקומיות, טיפול שוטף בכל התקלות ובעיות האחזקה, פיקוח בהתאמות ושיפוצים לשוכרים חדשים וקיימים וכן ייעוץ משפטי שוטף בכל הקשור לנכס וכן בשוכרים המפרים את הסכם השכירות.