תל אביב | מגדל קרסו

מגדל משרדים של 15,000 מ"ר הממוקם ברחוב יד חרוצים 12 בתל אביב. המגדל נמצא בסביבת עסקים מרכזית בתל אביב.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
833 | 130 | 688 | 290 | 80 מ"ר
תיאור: 
קומת קרקע >> 833 מ"ר משרדים להשכרה. כניסה ב-01.09.2022. דמי שכירות - 70 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 20 ש"ח למ"ר. קומה 5 >> 130 מ"ר משרדים להשכרה. דמי שכירות - 70 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 20 ש"ח למ"ר. קומה 6 >> 290 מ"ר משרדים להשכרה. דמי שכירות - 70 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 20 ש"ח למ"ר. קומה 7 >> 688 מ"ר משרדים להשכרה. כניסה ב- 01.09.2022. דמי שכירות - 70 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 20 ש"ח למ"ר. קומה 10 >> 80 מ"ר משרדים להשכרה. דמי שכירות - 70 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 20 ש"ח למ"ר.