שירותי שמירה ומודיעין

חברת נת"מ ניהול נכסים מספקת מגוון שירותי ניהול בניינים ומבנים תחת קורת גג אחת. כחלק משירותי אחזקת מבנים מציעה החברה שירותי שמירה ומודיעין בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
שירותי שמירה ומודיען מתבצעים באמצעות חברה חיצונית. חברת נת"מ ניהול נכסים מפרסמת מכרזים למציאת ספקים המתאימים ביותר ללקוח. ספקים עם כוח אדם איכותי ועומדים בדרישות ובתקציב הלקוח.
 
אחזקת בניינים - מפרט שירותי שמירה ומודיעין:
 
• עמדת פקיד/י קבלה 
• שומרים ללא נשק / נושאי נשק וקב"טים
 
חברת השמירה החיצונית אחראית לספק שומרים מיומנים, מאומנים ומתודרכים. כמו כן באחריות החברה החיצונית לדאוג לכלל המכשור, והתנאים הנאותים לעבודה, על מנת שיבצעו את תפקידם כראוי. חשוב לציין, שומרים נושאי נשק הינם בעלי אישור ורישיון משרד הפנים לנשיאת נשק.
 
חברת השמירה אחראית לביצוע שירותי שמירה בבניין על פי תכנית עבודה מסודרת, מפרט שעות מוגדר ובהתאם לנהלים כפי שיקבעו על ידי חברת נת"מ ניהול.