רמת גן | תובל 22

הבניין ממוקם ברחוב תובל 22, רמת גן. 

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
100| 112 | 100 | 350 | 353 | 60 מ"ר
תיאור: 
קומה 2 >> 100 מ"ר משרדים להשכרה. משופץ וכולל מטבחון, עמדת קבלה/ מזכירות וחניות. דמי ניהול - 10.50 ש"ח למ"ר. 112 מ"ר משרדים להשכרה. כולל שירותים, מטבחון, לובי כניסה ועמדת קבלה/ מזכירות. דמי ניהול - 10.50 ש"ח למ"ר. 100 מ"ר משרדים להשכרה. כולל חניות. דמי שכירות - 45 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 10.50 ש"ח למ"ר. קומה 3 >> 350 מ"ר משרדים להשכרה. כולל חניות. דמי ניהול - 10.50 ש"ח למ"ר. >> 353 מ"ר משרדים להשכרה. ניתן לחלוקה וכולל שטחי אופן ספייס, מטבחון וחניות. קומה 5 >> 60 מ"ר משרדים להשכרה. כולל שירותים, מטבחון ולובי כניסה. דמי ניהול - 10.50 ש"ח למ"ר.