ראשון לציון | מגדל ירון מילר

בניין משרדים ברחוב ההגנה 13, ראשון לציון.

שטח הבניין: 15,000 מ"ר

מספר קומות: 12

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
223 | 119 | 170 | 184 | 184 | 80 | 450 | 147 | 317 | 124 מ"ר
תיאור: 
קומה 1 >> 223 מ"ר משרדים להשכרה. ניתן לקבל בגמר ע"פ צורך השוכר. קומה 2 >> 119 מ"ר משרדים להשכרה. משופץ וכולל מטבחון וחניות. קומה 3 >> 170 מ"ר משרדים ברמת מעטפת להשכרה. ניתן לחלוקה. קומה 4 >> 184 מ"ר משרדים להשכרה. כולל שטחי אופן ספייס. 184 מ"ר משרדים ברמת מעטפת להשכרה. ניתן לחלוקה. קומה 5 >> 80 מ"ר משרדים ברמת מעטפת להשכרה. כולל שטחי אופן ספייס. 450 מ"ר משרדים ברמת מעטפת להשכרה. כולל שטחי אופן ספייס. קומה 7 >> 147 מ"ר משרדים ברמת מעטפת להשכרה. כולל שטחי אופן ספייס. 317 מ"ר משרדים ברמת מעטפת להשכרה. כולל שטחי אופן ספייס. 124 מ"ר משרדים ברמת מעטפת להשכרה. כולל שטחי אופן ספייס.