אחזקת מבנים - נוהל התנהגות בזמן רעידת אדמה

אחרי רעידות האדמה המחרידות שפקדו את יפן, גם ישראל מודאגת.על פי פיקוד העורף, קריסת מבנים היא הגורם העיקרי לנפגעים בעת רעידת אדמה. בניינים שנבנו לאחר שנת 1980, נבנו על פי תקן עמידות, וצפויים לעמוד בזעזועי הרעידה. בניינים הכוללים מרחבים מוגנים קומתיים (ממ"ק), הם בעלי עמידות משופרת בעת רעידת אדמה.
 
נוהל התנהגות בזמן רעידת אדמה
 
כללי 
1. רעידת אדמה מתרחשת כתוצאה מתזוזת קרום כדור הארץ. 
2. באמצעים הקיימים כיום, לא ניתן לנבא במדויק, מתי והיכן, תתרחש רעידת אדמה ומה תהיה עוצמתה. 
3. מניסיון שהצטבר, מרבית הנפגעים והנזקים, נגרמו מקריסת מבנים, מנפילת חפצים, משברי זכוכית, משריפות ומהתנהגות לא נכונה של אנשים. 
4. רעידות אדמה, מתרחשות מדי פעם, גם בישראל. 
 
תוצאות אפשריות של רעידת אדמה 
1. היפגעות, קריסה או התמוטטות, של מבנים, מסוגים שונים, בהיקפים גדולים. 
2. נזק או הרס לתשתיות (כבישים, חשמל, מים, תקשורת, ביוב, מאגרי דלק, גז). 
3. התפתחות אסונות נוספים (שיטפונות, דליפות חומרים מסוכנים). 
4. זיהום מקורות מים. 
5. ניתוק פיזי של מקומות יישוב. 
6. הפיכת מספר רב של אנשים לחסרי קורת גג. 
7. אוכלוסייה במצב נפשי קשה. 
 
עפ"י הנחיות פיקוד העורף, בזמן רעידת אדמה בעת שהייה בתוך מבנה יש לעבור במהירות למקום בטוח על פי סדר העדיפויות שלהלן: 
 
1. שטח פתוח – אם ניתן לצאת מהמבנה באופן מיידי (תוך שניות ספורות!) – צאו החוצה לשטח פתוח!  
2. מרחב מוגן קומתי (ממ"ק) או חדר מדרגות - בכל מקרה בו לא ניתן לצאת החוצה באופן מיידי (תוך שניות ספורות!), היכנסו במהירות למרחב המוגן הקומתי, או עברו לחדר המדרגות ושבו שם עד גמר הרעידה. (נכון בעיקר אם אתם שוהים בבניין רב-קומות). 
3. תחת שולחן כבד או בפינה פנימית של החדר - אם אין ביכולתכם לצאת החוצה באופן מיידי או לעבור במהירות אל הממ"ק/חדר מדרגות - תפסו מחסה תחת שולחן כבד או בפינת חדר פנימית. 
 
הנחיות נוספות בעת שהייה בתוך כל סוגי המבנים (לאחר שהגעתם למקום בטוח על פי ההנחיות שלמעלה): 
• התרחקו מקירות חיצוניים, חלונות ומדפים. 
• גוננו על עצמכם באופן הבא: כרעו על ברכיכם, היצמדו לרצפה והגנו בידיכם על הראש והפנים. 
• אם אתם בכסא גלגלים נעלו אותו והגנו על ראשכם. 
• אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה - אתם עלולים להיתקע בתוכה. 
 
בבנייני משרדים האחריות לאחזקת המרחבים המוגנים חלה על חברת ניהול נכסים.
חברת ניהול נכסים מחויבת לבצע את הפעולות הבאות: 
1. סימון ושילוט בממ"ק 
סימון ושילוט אבזור קבוע במרחב מוגן בצבע פולט אור שנועד לאפשר התמצאות במרחב מוגן במצב חושך מוחלט. 
סימון הכניסות ויציאות החירום ע"י צביעה בשחור על רקע לבן זוהר. כמו כן צבע שפת המדרגות במהלך מדרגות הירידה למרחב מוגן בפס זוהר. 
סימון בפס צבע זוהר סביב דלתות פנימיות וחיצוניות, יציאות החירום, פתחים וחלונות, הקיר מאחורי סולמות הטיפוס ליציאת החירום. 
שילוט המרחב המוגן בצבע פולט אור (שילוט בוהק עשוי פלסטיק). 
 
2. הכנת המרחב הקומתי המוגן לשהייה בשעת חירום 
חברת הניהול אחראית לשמור על המרחב הקומתי המוגן (ממ"ק) נקי וחופשי מחפצים העלולים להפריע לתפקודו התקין בשעת חירום. 
לצורך הכנת הממ"ק לשהייה בשעת חירום יש לסלק חפצים שאינם נחוצים מתוך המרחב המוגן ומדרך הגישה אליו וזאת בתוך 4 שעות מקבלת הודעה בנושא. 
חברת ניהול נכסים אחראית לאחזקת ציוד נוסף במרחבים מוגנים קומתיים כגון מטף כיבוי אש, ערכת עזרה ראשונה, שתייה, פנסים וכו', במסגרת שירותי אחזקת מבנים ובניינים. 
 
3. תרגול נוהל פינוי מבנה 
חברת ניהול אחראית לבצע תרגול נוהל פינוי מבנה, לפחות פעם בשנה. 
תרגיל הפינוי נערך בשיתוף פעולה עם מכבי אש, משטרת ישראל ומגן דוד אדום. 
תרגיל הפינוי יוכן על ידי יועץ בטיחות, אשר ידריך את הדיירים ואת צוותי החירום לקראת התרגיל. 
אב הבית אחראי לתיאום צוות הכוננות ונאמני הביטחון/בטיחות בקומות ולהכנת האמצעים לקראת תרגיל הפינוי. 
 
מספרי טלפון חיוניים :
פיקוד העורף: 08-9783603 (לכבדי שמיעה), 111-55-12 
פיקוד העורף – מחוז צפון [פועל רק בחירום]: 111-060-55-12 
פיקוד העורף – מחוז חיפה [פועל רק בחירום]: 111-040-55-12 
פיקוד העורף – מחוז דן [פועל רק בחירום]: 111-030-55-12 
פיקוד העורף – מחוז ירושלים [פועל רק בחירום]: 111-080-55-12 
פיקוד העורף – מחוז דרום [פועל רק בחירום]: 111-070-55-12 
משטרה – 100. 
מגן דוד אדום – 101. 
מכבי אש – 102.