אחזקת מבנים - מעליות, דרגנועים, מכפילי חניה

חברת ניהול נכסים נת"מ מבצעת טיפולי אחזקה שוטפים למערכות האלקטרו מכניות המותקנות בבניינים שבניהולה, לרבות ביצוע אחזקת מבנים מונעת וביקורות תקופתיות למעליות, דרגנועים ומכפילי חניה. 
 
מעליות 
קיימים שני סוגי מעליות – חשמלית והידראולית. מעלית חשמלית מופעלת באמצעות חשמל ואילו מעלית הידראולית פועלת על מנגנון לחץ שמן. במקרה של הפסקת חשמל, מעלית חשמלית תיעצר במקומה, מעלית הידראולית לעומת זאת תרד אוטומטית לקומת קרקע ודלתות המעלית ייפתחו. בשני הסוגים קיים חדר מכונות. קיים סוג נוסף של מעליות הפועל בטכנולוגיה חדישה – מעליות ללא חדר מכונות MRL. מעליות מסוג זה מסוגלות לשאת משקל עד 1,000 ק"ג. ההנעה ומערכת הפיקוד של מעליות אלה מתבצעים מתוך פיר המעלית (המעלית מחוברת לרצפת הפיר ואינה נתמכת על ידי קירות) וללא חדר מכונות. 
 
דרגנועים 
ההגדרה המילונית של דרגנוע היא אמצעי המקל, מנגיש ומזרז מעבר מקומה לקומה בתוך בניין. ישנם דרגנועים המשולבים במסועים (מדרגות נעות). דרגנועים הינם אמצעי לשינוע אנשים במקומות כגון שדות תעופה, מרכזי קניות, תחנות רכבת וכו'. דרגנועים בדומה למעליות, הינם כלי תחבורה המחייב טיפול, שירות ואחזקה שוטפת ומונעת לשמירה על תפקודם התקין. כמו המעליות, גם הדרגנועים מחויבים לעבור ביקורת מהנדס בודק מטעם משרד העבודה פעמיים בשנה לאישור תקינותם. 
 
מכפילי חניה 
לאור מצוקת החניה והמחסור במקומות חנייה במיוחד במרכז הארץ, נותר פתרון מכפיל החניה, שמטרתו כשמו – לייצר מקום חניה כפול ולנצל באופן מקסימאלי את שטח החנייה. מתקני מכפילי החניה פועלים באמצעות מערכת הידראולית הנשלטת על ידי מערכת בקרה בפיקוד אלקטרוני. בשונה ממעליות ודרגנועים, מכפילי החניה אינם זקוקים לטיפולי תחזוקה תקופתיים, אולם גם הם מחויבים בביקורת בודק מטעם משרד העבודה לאישור תקינותם.