אחזקת מערכות מכאניות

ניהול נכסים נכון ומקצועי של מערכות מבנים ובניינים מתבסס על אחזקה מונעת ואחזקה שוטפת של מערכות אלקטרו מכאניות. תחזוקה ברמה גבוהה של מערכות מיזוג אוויר והמעליות, מהווה מרכיב חשוב וקריטי לניהולו התקין של הבניין או המבנה. 
 
ביצוע פעולות אחזקה מונעת באופן שיגרתי מבטיח עבודה סדירה ותקינה של מערכות לאורך זמן. 
 
 

אחזקת מבנים -  מערכות מיזוג אוויר

 
חברת נת"מ ניהול ואחזקת בניינים אחראית לביצוע פעולות אחזקה של מערכות מיזוג אוויר בבניינים שבניהולה, ומתחייבת לבצע 4 בדיקות בשנה של מערכת המיזוג במבנה, לרבות הפקת דו"ח המפרט את הממצאים וההמלצות לטיפול. כמו כן, מתחייבת לבצע את התיקונים הנדרשים והטיפולים התקופתיים הנחוצים לשמירת תפקודן התקין של מערכות מיזוג האוויר במסגרת שירותי אחזקת מבנים. 
 
 

אחזקת מבנים - מעליות ודרגנועים

 
חברת נת"מ ניהול נכסים אחראית לביצוע פעולות אחזקה של המעליות או דרגנועים הנמצאים בנכס שבניהולה. החברה מתחייבת לבצע טיפול ובדיקה חודשית של המעליות או הדרגנועים, לבצע תיקונים ולהיענות לקריאות שרות באופן מיידי. 
 
לשם ביצוע אחזקה שוטפת של המערכות האלקטרו מכאניות, עומד לרשות החברה צוות מנהלים אשר כולל מהנדסי מערכות, האחראים על ביקורת השרות למערכות, מהנדסי בטיחות ומגוון רחב של בעלי מקצוע נוספים מומחים בתחומם.