אחזקת מערכות חשמל

בעיות חשמל, תקלות והפסקות חשמל עלולות לגרום לדיירי הנכסים פגיעה משמעותית, גם כאשר מדובר בכמה שעות. על מנת למנוע תקלות חוזרות ונשנות וכן תקלות מצטברות, יש לבצע מעקב שוטף של מערכות החשמל השונות במבנה ולבדוק את בטיחותן. 
 
במסגרת ניהול בניינים ומבנים מספקת חברת נת"מ ניהול נכסים שירותי אחזקה למערכות החשמל והגנרטורים. השירות כולל טיפול שוטף במערכות חשמל במתח גבוה ובמתח נמוך. כחלק מהאחזקה השוטפת של מערכות החשמל השונות, תסקור חברת נת"מ ניהול נכסים עם בעלי הנכס, את אפשרויות לתיעול מערכות החשמל, על מנת לחסכון בהוצאות הנכס. 
 
אחזקת מבנים - מערכות חשמל כוללת:
 
• טיפולי שגרה ללוחות החשמל הראשיים הכוללים סריקה תרמוגרפית 
• טיפול בתקלות באופן מיידי, לרבות החלפת רכיבי חשמל תקולים 
 
הטיפול במתקני חשמל במתח גבוה כולל: 
 
• בדיקת ציוד בטיחות 
• בדיקת לוחות מתח גבוה ולוחות הגנות שנאי 
• בדיקת תקינות אל פסק או יחידת מצברים 
 
הטיפול במתקני חשמל במתח נמוך כולל: 
 
• שירות ואחזקת מערכת אינטרקום, טלוויזיה במעגל סגור 
• ביקורת שנתית של תורן האנטנות ומערכת כריזה 
• שירות ואחזקת מרכזת טלפוניה UPS 
 
אחזקת מערכות חשמל מבוצעת באופן תקופתי ומלווה בדו"ח המופק לאחר ביצוע הבדיקות והטיפולים, לרבות המלצות ומסקנות לביצוע שיפורים.