אחזקת מערכות חירום

תקינות מערכות חירום זהו נושא קריטי בניהול בניין או מבנה. במקרה אסון שריפה, הצפה, קריסה ואסונות טבע מערכות כיבוי אש ומערכות חרום נוספות עשויות להציל חיים. 
 
חברת נת"מ ניהול נכסים מקפידה לבצע בדיקות בשגרה לתפקוד תקין של כל מערכות החירום בבניינים ודואגות לשילוט תואם ומיקום נכון של אמצעי ההגנה או מערכות החירום השונות. אחזקת מערכות חירום בבניין כוללת טיפול במערכות גילוי וכיבוי אש, ציוד כיבוי אש נייד, ספרינקלרים, מערכות הידרנטים, גנרטור, משאבות וכל שאר מערכות החירום הקיימות במבנה.
 

אחזקת מבנים - מערכות גילוי וכיבוי אש כוללות:

 
• שירות לרכזת וגלאי אש ע"י חברה מקצועית 
• מערכת מתזים (ספרינקלרים) 
• בדיקת ארונות כיבוי אש ולוחות בקרה 
• בדיקת זרנוקים, מטפים וציוד נוסף 
• מערכת כריזה 
• סקירה שנתית על תקינות מערכות החירום (דו"ח) 
 
 

אחזקת מבנים עם גנרטור כוללת:

 
• הפעלת גנרטור בעת חירום 
• אספקת דלק 
• טיפול תקופתי לרבות החלפת מים מזוקקים, שמן ומסננים. 
• התנעה אחת לשבוע. 
 
 
חברת נת"מ ניהול נכסים דואגת לכל אלו במסגרת אחזקת מבנים ובניינים באופן שוטף ושגרתי.