אזור | המצודה

בניין משרדים ברחוב המצודה 29, אזור.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
85 | 120 | 85-480 מ"ר
תיאור: 
85 מ"ר- להשכרה מיידית משרדים בצד הצפוני כולל מיזוג. 120 מ"ר- להשכרה מיידית משרדים בצד דרומי כולל מיזוג. 85-480 מ"ר- להשכרה מיידית משרדים בגדלים שונים.