גביית שכר דירה

במסגרת שרות ניהול השכרות, חברת נת"מ ניהול מקימה מערך גביה ודיווח אשר תפקידו לטפל בכל הקשור לגביית שכר דירה מהדיירים. השרות כולל:
 
א. חיוב לקוחות ממוחשב
 
1.  הקמת מערכת חוזים ממוחשבת לכל דייר. 
  המערכת מאפשרת מעקב אחר תאריכי חיוב הלקוחות, מעקב אחר תנאי החוזה ותאריכי אופציות לחוזה ומנגנוני התראה לסיום חוזים. 
 
2. הפקת חשבוניות ודרישות תשלום ממוחשבות ללקוחות, בהתאם לתנאי החוזים. 
 
ב. הפעלת מערך גבייה
 
1. הוצאת חשבון שכר דירה לכל דייר לפי תאריך חיוב וגביית הכסף.
 
2. במקרה של קשיי גביה, פעולות גבייה מלקוחות, כגון: מכתבי התראה, תזכורות, הפעלת אנשי גבייה טלפונית ופיזית המנוסים בטיפול בגבייה מלקוחות.
 
3. הפקדת כספי שכר דירה שנגבו מדיירים בחשבון בעל הנכס.
 
ג. שירותי הנהח"ש
 
1. נת"מ מנהלת ספרי חשבונות מסודרים בשם בעל הנכס. 
 
2. נת"מ מבצעת את כל הנהלת החשבונות הכוללים:
 
   - הפקת הפקת קבלות והפקדות.
   - רישום חשבוניות ספקים.
   - תשלום לספקים לאחר אישור בעל הנכס.
   - הפקת דוחות לרשויות (מע"מ, מס הכנסה).
   - הכנת חומר מסור והגשה לרו"ח לדוח שנתי.