דיווח פיננסי

דיווח פיננסי הוא חלק אינטגרלי וחשוב בשרות ניהול השכרות של חברת נת"מ ניהול. מערך דיווח מסודר ושוטף מבטיח לבעל הנכס כי המידע שהוא מקבל הינו עדכני. מערך הדיווח כולל את דו"ח הכנסות, דו"ח גבייה, רמת אכלוס, פעולות השיווק הננקטות עבור הנכס וכו'. 

השרות כולל דיווחים פיננסיים : 

 
   - מצב החוזים – עדכון שכ"ד, התחלת אופציות וחידוש ערבויות לשוכרים
   - מצב הגבייה מדיירים 
   - דוח צפי הכנסות משכירויות
 
 
- בהתאם לבקשת הבעלים, נוכל להפיק דוחות נוספים עפ"י דרישה. 
- חלוקת הכנסות לבעלים לפי הוראותיכם.