תל אביב | ריב"ל 18

בניין משרדים ברחוב ריב"ל 18, תל אביב.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
330 מ"ר
תיאור: 
קומה 3 >> 330 מ"ר משרדים להשכרה. דמי שכירות - 60 ש"ח למ"ר | דמי ניהול - 15 ש"ח למ"ר.