תל אביב | ריב"ל 18

בניין משרדים ברחוב ריב"ל 18, תל אביב.

השטחים הפנויים בבניין:

גודל: 
65 | 60 | 77 | 77 | 133 | 56 | 637 | 157 | 115 מ"ר
תיאור: 
קומה מינוס 2 >> 65 מ"ר מחסן להשכרה. קומה מינוס 1 >> 60 מ"ר משרדים להשכרה. מועד כניסה - 01.12.2021. מחיר למטר דמי ניהול - 15 ש"ח. קומה 1 >> 77 מ"ר משרדים להשכרה. מחיר למטר דמי ניהול - 15 ש"ח. 77 מ"ר משרדים להשכרה. כולל שטחי אופן ספייס ומטבחון. מחיר למטר דמי ניהול - 15 ש"ח. 133 מ"ר משרדים להשכרה. מחיר למטר דמי ניהול - 15 ש"ח. 56 מ"ר משרדים להשכרה. מחיר למטר דמי ניהול - 15 ש"ח. קומה 3 >> 637 מ"ר משרדים להשכרה. מועד כניסה - 01.12.2021. מחיר למטר דמי ניהול - 15 ש"ח. קומה 4 >> 157 מ"ר משרדים להשכרה. 115 מ"ר משרדים להשכרה. מחיר למטר דמי ניהול - 15 ש"ח.